Odpowiedzi

2010-02-19T21:34:45+01:00
Reakcja:
CH₃COOH + C₃H₇OH →CH₃COOC₃H₇ + H₂O

m CH₃COOC₃H₇ = 5mC + 10mH + 2mO = 12u*5 + 1u*10 + 16u*2 = 102u

w tej reakcji powstaje ester, chyba że chodzi Ci o zawartość tego estru w mieszaninie z wodą:
masa roztworu: 18u + 102u = 120u
%estru=102u/120u *100% = 85%