Zad 10.
na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiazuje krzyżówki.Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta ksiażke i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie?
zad 12.
Książka Ali stoją na trzech półkach. Na drugiej półce jest o 15 ksiązek mniej niż na pierwszej i 2 razy więcej niż na trzeciej. Na pierwszej i trzeciej półce jest razem 22 razy więcej książek niż na drugiej. Ile książek ma Ala?
zad 14.
Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów.
Ogłaszam grzybobranie!
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzyb trujący odbiorę 3 talary.
Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybówi zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?

3

Odpowiedzi

2010-02-19T16:46:52+01:00
Zad. 10.
x- liczba osób na wykładzie
1/2x - drzemiący studenci
1/3x - rozwiązuje krzyżówki
5 - czyta książkę
1- notuje

1/2 x + 1/3 x +5+1=x
3/6x+2/6x+6=x
6=x-5/6x
6=1/6x |:1/6
x=36
Odp.: Obecnych jest 36 studentów.

Zad. 12.
x - książki na I półce - 45
x - 15 - książki na II półce - 30
0,5 (x - 15) - książki na III półce - 15

x + 0,5 (x - 15) = 2 (x - 15)
x + 0,5x - 7,5 = 2x - 30
1,5x - 7,5 = 2x - 30
22,5 = 0,5x
x= 45

45+30+15=90

Odp.: Ala ma 90 książek.

Zad. 14.
x - grzyby jadalne
y- grzyby trujące

x+y=50
1x-3y=18

x+y=50
x-3y=18

x=50-y
50-y-3y=18

x=50-y
-4y=-32

x=50-y
y=8

x=50-y=50-8=42
y=8

Odp.: Przyniósł 42 jadalne i 8 trujących grzybów.
3 3 3
2010-02-19T16:53:03+01:00
Zad.10
1/3+1,5/3=2,5/3
6=0,5/3
36=3,3
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T17:32:46+01:00
Zad.10
x - szukana liczba
x - 1/2x - 1/3x = 6
x - 3/6x - 2/6x = 6
1/6x = 6
x - 36
odp: Na tym wykøadzie obecnych jest 36 studentów.

zad.12
x - ilość książek na pierwszej półce
x - 15 - ilość książek na drugiej półce
0,5 (x - 15) - ilość książek na trzeciej półce

x + 0,5 (x - 15) = 2 (x - 15)
2x + x - 15 = 4 (x - 15)
3x - 15 = 4x - 60
45 = x

x - 15 = 45 - 15 = 30

0,5 (x - 15) = 0,5 * 30 = 15

15 + 30 + 45 = 90
odp: Ala ma 90 książek.

zad.14
a - ilość grzybów jadalnych
b - ilość grzybów trujących

a + b = 50
a - 3b = 18

b = 50 - a
a - 150 + 3a = 18

4a = 168

a = 42
b = 50 - 42

a = 42
b = 8

odp: Antek zebrał 42 grzyby jadalne i 8 grzybów trujących.
7 3 7