Zadania dotyczące Romea i Julia

1. Romeo, zauważywszy na balu Julię, zachwycił się jej urodą. Napisz, do czego bohater porównał dziewczynę i jej urodę.

Uroda Julii została porównana do ....................

Julia została porównana do ............2.Podane punkty zapisz w parach tworzących ciągi przyczynowo-skutkowe.

*śmierć Romea i Julii
*zakaz wszczynania bójek
*wygnanie Romea
*ślub Romea i Julii
*pogodzenie się Kapuleta i Motnekim
*niechęć Romea do walki z krewnym Julii-Tybaltem
*zatarg między Kapuletami i Montekimi na placu miejskim
*zabicie Tybalta

..................-.................
...................-............
..................-................
..................-...............

1

Odpowiedzi

2010-02-19T16:45:25+01:00
1.Uroda Julii została porównana do perły, klejnota
Julia została porównana do białego gołębia

2. zatarg miedzy Kapuletami.... --> zakaz wszczynania bojek
slub Romeo i Julii --> niechec Romea do walki z krewnym....
zabicie Tybalta --> wygnanie Romea
smierc Romea i Julii --> pogodzenie sie Kapuleta z Montekim

:)
14 3 14