Oceń wartość logiczna poniższych zdań określając najpierw wartości zdań prostych.
a)Jan Kochanowski napisał "TRENY" i Adam Mickiewicz napisał "PANA TADEUSZA"
b)(1+2)²=1²+2² ∧ 3-2=(2-3)²
c)Każdy trójkąt jest prostokątny lub równoramienny
d)√4=-2 ∨ -2²≠4
e)√341>18 ∨ √341≤18
PILNE NA JUTRO POMOCYY!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-14T20:28:03+02:00
A)
zadanie p = Jan Kochanowski napisał "TRENY"
zdanie q = Adam Mickiewicz napisał "PANA TADEUSZA"
zdanie p jest prawdziwe
zdanie q jest prawdziwe
p i q (koniunkcja) jest też prawdziwa

b)(1+2)²=1²+2² ∧ 3-2=(2-3)²
zdanie p = (1+2)²=1²+2²
zdanie q = 3-2=(2-3)²
zdanie p jest nieprawdziwe bo
(1+2)²=1²+2²
3²=1+4
9=5 - nieprawda
zdanie q prawdziwe bo
3-2=(2-3)²
1=(-1)²
1=1 - prawda
p i g (koniunkcja) nieprawdziwa

c)Każdy trójkąt jest prostokątny lub równoramienny
Zdanie nieprawdziwe bo NIE każdy trójkąt jest prostokątny lub równoramienny, kontrprzykład : trójkąt różnoboczny, rozwartokątny.

d)√4=-2 ∨ -2²≠4
zdanie p = √4=-2
zdanie q =-2²≠4
zdanie p jest prawdziwe bo (-2)²=4
zdanie q jest prawdziwe bo -2²=-4 ≠4
zatem p lub q (alternatywa) jest prawdziwa

e)√341>18 ∨ √341≤18
zdanie p = √341>18
zdanie q = √341≤18
zdanie p jest prawdziwe bo √341≈18,466
zdanie q jest nieprawdziwe bo √341≈18,466
p lub q (alternatywa) jest prawdziwa
  • shua
  • Rozwiązujący
2009-10-14T20:30:27+02:00
A) p:Jan Kochanowski napisał "Treny" "1"
q: A.Mickiewicz napisał "Pana Tadeusza" "1"
p ∧ q "1"

b) p:(1+2)²=1²+2² "0"
q:3-2=(2-3)² "1"
p ∧ q "0"

c) p:Każdy trójkąt jest prostokątny "0"
q:Każdy trójkąt jest równoramienny "0"
p ∨ q "0"

d) p:√4=-2 "0"
q:-2²≠4 "1"
p ∨ q "1"

e) p:√341>18 "1"
q:√341≤18 "0"
p ∨ q "1"