Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T17:09:59+01:00
1. nie wiem czy uzasadniac tez ale ja Ci uzasadnie :)

***Zbigniew Herbert ,,Przesłanie Pana Cogito" - Zawiera on w swej treści naukę jak powinniśmy postępować w trudnych chwilach grozy. Nakazuje on, abyśmy byli wierni naszemu narodowi pomimo tego, iż inni ludzie słabsi psychicznie poddają się i przechodzą na stronę wroga. Mamy postepować tak, abyśmy byli godni określenia, iż jesteśmy Polakami.
***Konstanty Ildefons Gałczyński ,,Ballada o trzęsących się portkach" - w tym dziel chodzi o tchórzostwo, jakiemu uległ bohater. Utwór ten zawiera przepiękny morał, który mówi o tym, że ludziom odważnym ,,rosną skrzydła", czyli stają się lepsi, mogą być dumni z tego, jak postępowali w tak trudnych chwilach. Natomiast ludzie tchórzliwi w takim czasie wolą stanąć po stronie wroga lub nic nie robić. Ludzie, którym rosną przysłowiowe skrzydła, są w pełni patriotami i powinniśmy być im wdzięczni za to, co osiągnęli i podziwiać ich za takie,a nie inne zachowanie.
***Aleksander Kamiński ,Kamieni na szaniec" - Zośka, Alek i Rudy pragnęli wyzwolić ojczyznę z niewoli i byli gotowi zrobić dosłownie wszystko by osiągnąć postawiony sobie cel. Poświęcili swoje młode lata na walkę z nieprzyjacielem. Działali w różnych podziemnych konspiracjach. Chcieli dobra naszego kraju.
***Andrzej Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczpospolitej”- W tym utworze Frycz przedstawia program naprawy sytuacji w Polsce. Poprawę można uzyskać poprzez wprowadzenie reform w najważniejszych dziedzin.
*** Stefan Żeromski "Przedwiośnie" - widzimy wizje Polski przez pryzmat marzeń.
***„Pieśń XII - Pieśń o cnocie” Jana Kochanowskiego - autor uznaje cnotę za najważniejsza cechę człowieka. Najlepszym sposobem jej ujawniania uważa służbę dla ojczyzny.
***Piotr Skarga „Kazania sejmowe” - Autor przedstawia ojczyznę jako matkę, która obdarza swoje dzieci miłością, opieką i obdarowuje ich wszystkim, co może zaoferować.

ja dostałam z tego 5 :)
1 5 1
2010-02-19T17:23:52+01:00
1.Przykłady wierszy polskich o tematyce patriotycznej to:
„Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego;
Konstanty Ildefons Gałczyński - "Polska";
Cyprian Kamil Norwid - "Moja Ojczyzna";
"Moja piosnka [II]" także C. K. Norwida;
Jan Pietrzak-" żeby Polska była Polską";
Adam Mickiewicz- "Oda do młodości";
Władysław Broniewicz- " Bagnet na broń!"
dodatkowo "kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego oraz wiele liryków Marii Sulimy

2.Wielu znanych poetów było zsyłanych w różne zakątki świata lub też sami -zmuszeni okolicznościami- opuszczali nasz kraj. Na emigracji powstawało wiele patriotycznych utworów "ku pokrzepieniu serc". Takich postaci można mnożyć, dlatego opiszę tylko kilka z nich:
Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki, Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin. Wielu z nich w przeszłości udawali się do Paryża- stolicy ówczesnej sztuki. Wiersze i kompozycje, które tam tworzyli są do dziś dla nas wielkim nabytkiem. Są prawdziwe, gdyż utworzone na skutek patriotyzmu, a co za tym idzie- tęsknoty za krajem.
2 5 2