Odpowiedzi

Przyczyny:
a) dobrowolne:
- ekonomiczne
- zdrowotne
- społeczne
- religijne
b) przymusowe:
- ekologiczne
- polityczne

Skutki:
PAŃSTWO EMIGRACYJNE
pozytywne:
- zmniejszony przyrost naturalny, a wraz z nim mniejsza liczba ludności
- niższy poziom bezrobocia
- mniejsze wydatki państwa na zasiłki i doraźną pomoc społeczną
- napływ dewiz
negatywne:
- odpływ dobrze wykształconych ludzi
- zachwianie struktury wieku
- ponoszenie kosztów kształcenia kadr dla państw imigracyjnych
- rozbicie rodzin
- trudności w regulacji kwestii majątkowych
PAŃSTWO IMIGRACYJNE
pozytywne
- napływ taniej siły roboczej
- mniejsze wydatki na kształcenie wykwalifikowanych pracowników
- zwiększony przyrot naturalny - zmianie ulega struktura wieku
- zmniejszenie liczby ludności w wieku produkcyjnym
- zmiana struktury narodowościowej, co wzbogaca rodzimą kulturę
negatywne
- narastajace konflikty mniędzy ludnością napływową a miejscową
- powiększenie się liczby bezrobotnych i bezdomnych, co doprowadza do zwiększenia wydatków państwa na cele socjalne

z mojego zeszytu z gegry.
35 4 35
Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu.
migracje możemy podzielić na zewnetrzne-poza granice jednego kraju i wewnetrzne- w obrebie jednego kraju(np.ze wsi do miasta)

przyczyny migracji:
- ekonomiczne (ktoś wyjeżdża do pracy za granicę)
- turystyczne ( na wakacje)
- rodzinne ( w odwiedziny do rodziny mieszkającej za granicą)
- edukacyjne (do szkoły )
- uzdrowiskowe ( na operację)
- bezpieczeństwo (by sie chronić)

skutki migracji:
- wpływ na przyrost naturalny i strukturę demograficzną
- pośredni wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej
- odpływ ludności wywołuje spadek realnego popytu
- wpływ na rynek pracy i bezrobocie
- oddziaływanie na strukturę społeczną
23 4 23