Do którego z zaborów odnoszą się następujące stwierdzenia:
a)liczne zakłady włókiennicze i inne(górnicze,hutnicze, metalowe)
b)zacofana ,biedna wieś,
c)mozliwosc swobodnego rozwoju polskiej kultury i nauki ,
d)dobrze rozwinięte rolnictwo?
Na podstawie wykonanego cwiczenia napisz kródko na temat:Różnice w rozwoju ziem polskich w wieku XIX.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T17:23:52+01:00
A)liczne zakłady włókiennicze i inne(górnicze,hutnicze, metalowe)
b)zacofana ,biedna wieś,
c)mozliwosc swobodnego rozwoju polskiej kultury i nauki ,
d)dobrze rozwinięte rolnictwo?
Na podstawie wykonanego cwiczenia napisz kródko na temat:Różnice w rozwoju ziem polskich w wieku XIX.

a)Zabór rosyjski
c)b)Galicja (zabór austriacki)
d)Zabór pruski


W wieku XIX Polska została podzielona na 3 zaborców: Austrię, Prusy, Rosje. Największy rozwój dróg, wsi i bardzo dobry rozwój przemyłowy występował w zaborze pruskim. Zabór rosyjski był mniej rozwiniety pod względem rolniczym natomiast przodował jeśli chodzi o różnego typu przemysł. Szczególnie dobrze w tym okresie rozwinęła się Łódź, Warszawy i Białystok. Natomias zabór Austriacki tzw. Galicja była najbardziej biednym, zacofanym gospodarczo regione. Jedymi zaletami życia w Galicji był swobodny rozwój polskiej kultury i oswiaty.
9 5 9