Odpowiedzi

2010-02-19T17:26:07+01:00
Większa możliwość budowania więzi z parafią, wspólnego uczestnictwa w praktykach religijnych itd.,
zachowanie zasady rozdziału Kościoła od państwa, która teoretycznie jest wpisana w konkordat (aczkolwiek, jak widać, jest martwa),
na katechezę uczęszczają rzeczywiście ci, którzy chcą i którym zależy,
katecheza nauczana przy parafii nie byłaby przysłowiową zapchajdziurą między ważniejszymi przedmiotami, czasem przeznaczonym przez uczniów na odrabianie zadań itd.,
nieuczęszczanie co najwyżej skutkowałaby niedopuszczeniem do sakramentu bierzmowania (czyli za jakiś czas niemożnością uczestnictwa w sakramencie zawarcia małżeństwa), ale nie miałoby wpływu na średnią ocen,
nie istniałoby “parcie” na dobrą ocenę z katechezy, aby podwyższyć sobie średnią ocen. co skutkuje naciskami na katechetów lub religijnością na pokaz i konformizmem
2010-02-19T17:39:00+01:00
Nauczanie kościoła to katechizm, w którym jest zawarte nauczanie prawd wiary dla osób przygotowujących się to chrztu lub ludzi już ochrzczonych.


Mam nadzieję, że pomogłam ;))