Odpowiedzi

2010-02-19T17:52:28+01:00
1815- na kongresie wiedeńskim zapadła decyzja o przekazaniu Prusom Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Nadrenii, Westfalii, Pomorza Szwedzkiego i Rugii. Na terenie Niemiec powołano do istnienia Związek Niemiecki, w którym główną rolę odgrywała Austria. Powołanie Związku Niemieckiego zapoczątkowało rywalizację prusko- austruacką w procesie jednoczenia Niemiec.
1814-1815- udział Austrii (Klemens Metternich) w kongresie wiedeńskim, w wyniku którego odzyskała okręg tarnopolski, Salzburg, Tyrol, Ilirię, Lombardię i Wenecję.
1815- utworzenie na kongresie wiedeńskim Rzeczypospolitej Krakowskiej (wolne miasto Kraków) pod nadzorem mocarstw zaborczych.
IX 1818- VI 1815- kongres wiedeński, na którym zwycięzcy ustalili zmainy na mapie Europy po wojnach napoleońskich- m.in. dyfinitywnie zlikwidowano Księstwo Warszawskie, tworząc na jego miejsce w zmienionych granicach Królewstwo Polskie podporządkowane Rosji.
5 4 5