Bardzo bym prosiła o przetłumaczenie recenzji filmu pt."Krok do sławy " na język angielski . Prosiłabym także ,żeby tłumaczenie nie było zbyt bardzo dokładne tzn. ma zawierać kilka błedów od 2-3 , ponieważ będzie to praca na moje możliwości z języka angielskiego a one nie są zbyt wysokie .Film pt."Krok do sławy" to dramat muzyczny o tematyce tanecznej ,produkcji
USA. Premiera odbyła się 12 stycznia 2007 roku . Jego reżyserem jest Sylvain White , scenariusz- Rober Adetuyi , obsada aktorska : Columbs Short (DJ) , Meagan Good ( April) , Ne-Yo (Rich Brown) , Darrin Dewitt Henson (Grant) ,Brian J.White (sylvester),Laz Alonso (Zeke) , Valarie Dettiford (Jackie) .
To film o grupie przyjaciół którzy pasjonują sie tańcem ulicznym , rozpoczynają więc walke taneczną w clubie hiphopowym z innymi zawodnikami . Walka kończy się zwycięstwem i sporem pomiędzy grupami. Po wyjściu z clubu zwycięska grupa zostaje nabadnięta przez swoich rozzłoszczonych przegraną rywali .Niestety walka kończy się śmiercia jednego z zwycięskiej grupy. Po długim czasie brat zmarłego DJ zostaje przeniesiony do nowej szkoły gdzie rozpoczyna nowe życie zdonywając zainteresowanie i popularność. Wkrótce dzięki wrodzonemu telentowi DJ staje się czołowym tancerzem swojej grupy i9 wraz z nia bierze udział w krajowych mistrzostwach tańca ulicznego. Film trwa 115minut . Bardzo mnie zaskoczyła profesjonalna gra aktorów oraz wspaniałe efekty dzwiękowe.Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Na uwagę zasługuje wspaniałe poruszanie ciał oraz muzyka .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T00:35:46+01:00
Film entitled. "Stomp the Yard" is a musical drama themed dance production
USA. Premiered on January 12, 2007. Its director is Sylvain White, scenario-Robert Adetuyi, Ensemble Cast: Columbs Short (DJ), Meagan Good (April), Ne-Yo (Rich Brown), Darrin Dewitt Henson (Grant), Brian J. White (Sylvester), Laz Alonso (Zeke), Dettiford Valarie (Jackie).
This is a film about a group of friends who are passionate about street dance, so start fighting in the Club dance hip hop with other players. The fight ends in victory and the dispute between the groups. After leaving the club winning group will be nabadnięta defeat by their rivals rozzłoszczonych. Unfortunately, the fight ends with death of one of the winning group. After a long time DJ brother of the deceased is transferred to a new school where he's begins a new life zdonywając interest and popularity. Soon, thanks to congenital telentowi DJ becomes a leading dancer in his group i9 with it participates in the national street dance championships. The film takes 115minut. I was very surprised by the professional game players and great effects dzwiękowe.Film done a great impression on me. Noteworthy is a great movement of bodies and music.

błędy są 2