Objętość prostopadłoscianu, ktorego wysokosc ma długosc 10 cm, rowna jest 480cm³. Stosunek długości krawędzi podstawy wynosi 3:4. Wyznacz miarę kata nachylenia przekątnej prostopadłościanu do płaszczyzny podstawy. Sporządź rysunek prostopadłościanu i zaznacz szukany kat .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T20:00:50+01:00
Rozwiązanie razem z rysunkiem dodaje w załączniku. ; )