Podczas zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko na boisku.Ma ono kształt prostokąta o wymiarach 24m na 35m.Ma każdy metr2 planowali wylać 40 l wody.Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000l.Ile litrów wody planowali wylać na boisko? Ile najmniej razy musiałaby przyjechać cysterna by przywieść całą potrzebną wodę?? Jaki jest koszt wylanej wody,jeżeli 1m3 kosztuje 0,45zł?
Dalsza część zadania
Jeżeli woda byłaby wylewana wężem z wodociągu o wydajności 100l/min,ile czasu trwałoby wylewanie jej na boisku??
Ile trzeba m3 wody,by tafla lody miała grubość 5cm??
proszę aby było to zrobione jak najlepiej :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:11:09+01:00
Wzór na pole prostokąta to : a x b
Pole= 24m x 35m= 840m2
840x40l= 33.600l
33.600:5000= 6,72 - czyli musi przyjechać 7 cystern.
H=24m
V= 24m x 840m2 = 20.160m3
Teraz żeby podzielić musimy w liczbie : 0,45 przesunąć przecinek o dwie pozycję, co robimy również w drugiej liczbie.
A więc:
20160,00:45 = 448 zł-- za wodę zapłacą 448 zł.
33.600:100= 336min.
336:60min=5,6 godziny


Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale nie wiem jak policzyć ci, tzn wytłumaczyć o tym wężu.
1 5 1
2010-02-19T18:31:30+01:00
P=a ×b
P=35m×24m
P=840m2
840m2×40l=33600l
Odp. Planowali wylać 33600l na boisko.
33600l : 5000l= 6.72
Odp. Cysterna musiałaby przyjechać najmniej 7 razy.
V=35×24×5
V=4200m3
Odp. Trzeba 4200 m3 wody aby tafla miala grubosc 5cm
4200×0.45=1890
Odp. Koszt wylanej wody wynosi 1890zł
33600l:100l/min=336min
336min= 5godz i 36min
Odp, wylewanie wody na boisko trwałoby 5godzin i 36minut