Potrzebuje wzory do:

1.Siła ciężkości
2.Siła
3.Siła tarcia
4.Ciężar
5.Gęstość
6.Ciśnienie
7.Ciśnienie hydrostatyczne
8.Siła wyporu
9.Prędkość,droga i czas w ruchu jednostajnie prostolinionym
10.Prędkość średnia
11.Przyspieszenie,prędkość i droga w ruchu jednostajnie zmiennym
12.Przyspieszenie z II zasady dynamiki
13.Pęd
14.Praca
15.Moc
16.Energia potencjalna ciężkości
17.Energia potencjalna sprężystości
18.Energia kinetyczna
19.Zasada zachowania energii
20.Zmiana energii wewnętrznej
21.I zasada termodynamiki
22.Ciepło właściwe
23.Ciepło parowania w temperaturze wrzenia
24.Ciepło topnienia
25.Napięcie elektryczne
26.Opór elektryczny z prawa Ohma
27.Opór elektryczny z uwzględnieniem oporu właściwego
28.Napięcie,natężenie i opór przy szeregowym połączeniu oporników
29.Napięcie,natężenie i opór przy równoległym połączeniu oporników
30.Natężenie prądu elektrycznego
31.Pojemność kondensatora
32.Siła elektrodynamiczna
33.Przyłożenie transformatora
34.Częstotliwość
35.Wzór Einsteina
36.Równowaga dźwigni
37.Zdolność skupiająca soczewki

PILNE !! ;)
z góry dziękuję ;)

3

Odpowiedzi

2010-02-19T17:54:14+01:00
1.Fg=m*g
2. F=m*a
3.T=f*N
4. Fc=m g
5. d=m/V
6. p=F/S
7. p=dgh
8. Fwyporu = ρpłynu ∙g ∙V
10. v= s:t
12. a=mg-ИMg (to miało być takie dziwne U...) : M+m
13.->
p= m*v
14. p=w:t
15.Ek =mv [do kwadratu] : 2
16.Epc= kx [do kwadratu] : 2
17.Eps=Ek:Ew * 100%
18.Ep=mgh
19. E=Ek+Ep
20. ΔU= W - Q
21.∆U = Q + W
22. Q: m*ΔT
23. http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_wrzenia - wzór
24. ct = Q/m
25.U = W/Q
26. G= U/I
27. I=U/R
28. R = R1 + R2 + R3 +...
29.1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +...
30. I = Q/t
I = P/U
I = W/(U*t)
I = F/(B*L)
I = U/R (Prawo Ohma)
31. C = Q/U
32. F=I*l*B*sin a
34. f=v/λ
35.E = mc²
1 4 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T17:55:56+01:00
1. Fg=m*g
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1 1 1
2010-02-19T18:17:26+01:00
1. F=mg
5. d=m/V
6. p=F/S
7. p=dgh
8. dgV
10. V=s/t
13. p=mV
14. W=Fs
15. P=W/t lub P=U*I
16. Ep=mgh
18. Ek=mV²/2
19. mV²/2=mgh
34. 1/T
36. x1*F1=x2*F2