1. Ile zwojów powinno posiadać uzwojenie wtórne tranformatora przetwarzjącego napięcie przemienne o wartości maksymalnej 299V na napięcie przemienne o wartości maksymalnej 20V, jeżeli uzwojenie pierwotne tego transformatora ma 100 zwojów?

___________________________________________________________________


2. W jednym naczyniu jest o 10litrów wody więcej niż w drugim. Gdybyśmy do każdego z tych naczyń dolali po 2litry wody, to w pierwszym naczyniu byłoby 3 razy więcej wody niż w drugim. Ile wody jest w każdym naczyniu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:03:36+01:00
Uw=299V
Up=20V
np=100
nw=?
np/nw=Up/Uw
nw=100*299/20
Nw=1495
zad2
I naczynie X+2
II naczynie 10+X+2
(x+2)*3=10+x+2
3x+6=12+x
3x-x=12-6
2x=6
I naczynie x=3l
II naczynie 13l