Zadanie. , proszę o wszystkie obliczenia i odpowiedź...

Zadanie:
Pracując równomiernie serce człowieka kurczy się średnio 100 000 razy na dobę, a płuca w tym czasie wykonują średnio 25 000 oddechów. Oblicz średnią liczbę skurczów i średnią liczbę oddechów w czasie 3 kwadransów równomiernej pracy serca i płuc człowieka. Wynik zaokrąglij do całości.

3

Odpowiedzi

2010-02-19T18:08:27+01:00
Pracując równomiernie serce człowieka kurczy się średnio 100 000 razy na dobę, a płuca w tym czasie wykonują średnio 25 000 oddechów. Oblicz średnią liczbę skurczów i średnią liczbę oddechów w czasie 3 kwadransów równomiernej pracy serca i płuc człowieka. Wynik zaokrąglij do całości.

100 000 razy na 24 godziny czyli 100 000 na 24*60 minut = 1440 minut

100 000 razy - 1440 minut
x razy - 45 minut

x = 45*100000 : 1440 = 3125 razy bije serce człowieka w ziągu 45 minut czyli 3 kwadransów

25 000 oddechów - 1440 minut
y oddechów - 45 minut

y = 45*25000 : 1440 = 781,25 oddechów w ciagu 3 kwadransów. w zaokrągleniu to 781 oddechów.
1 1 1
2010-02-19T19:25:22+01:00
1h---60min
24h---x
x=60min*24h/1h
x=1440min


1440min---100000 uderzeń
45min----x
x=45*100000/1440=3125 razy bije serce człowieka przez 3 kwadranse

25 000 oddechów---1440 minut
x---45 minut
x=781,25 ~~781 oddechów na 3 kwadranse
2 2 2
2010-02-19T23:09:23+01:00
60*24=1440 minut w ciągu doby

1440-100000
45-x
x=100000*45/1440
x=3125
Odp. W ciągu 45 min serce kurczy się 3125 razy.

1440-25000
45-x
x=25000*45/1440
x=781,25=781
Odp. W ciągu 45 min płuca wykonuja 781 oddechów.


4 3 4