Uczniowie postanowili spalić : S i Mg.
W tym celu:
Uczeń A użył 0.602 * 10^22 atomów siarki i 1,067 dm3 POWIETRZA
Uczeń B użył 0.6g Mg i 0.35dm3 tlenu.
Oblicz czy otrzymali takie same liczby moli produktów spalania i podaj jakie to były liczby moli (warunki normalne)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:39:54+01:00
A) 0,602*10^22=6,02*10^23=1 mol=32g
1,067 * 0,21=0,224 dm3
22,4dm3-1 mol
0,224-0,01mol
S+O2 --> SO2
1mol O2 - 1 mol SO2
0,01 mol - 0,01mol

B) 22,4 dm3 - 1 mol
0,35dm3-0,016mol
0,016mol*32=0,5g

2Mg + O2 --> 2 MgO

48g - 32g O2
0,6g - 0,4 g -> tlenu jest w nadmiarze
0,6g/24g/mol=0,025mol -> liczba moli Mg

2mol Mg -- 2 mol MgO
0,025mol-0,025mol

otrzymali różne liczby moli produktów