1.Oblicz ile dm3 powietrza potrzeba do półspalenia 4,6g etanolu w warunkach normalnych.
2. 2 g cynku wrzucono do 20 g 10 % roztworu kwasu siarkowego (VI). Oblicz objętosć wydzielonego wodoru i podaj skład masowy poreakcyjnego roztworu.
3. Ile atomów wodoru znajduje się w 34g amoniaku

1

Odpowiedzi

2011-10-27T13:29:48+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) mC2H5OH=46u

C2H5OH + 2O2 ---->2CO + 3H2O  

46g C2H5OH ------ 44,8dm3 tlenu

4,6g C2H5OH ------xdm3 tlenu

x = 4,48dm3 tlenu

 

4,48dm3 tlenu -----21%

xdm3 powietrza ---- 100%

x = 21.33dm3 powietrza

 

2)

mZn=65u

mH2SO4=98u

mZnSO4=161u

mr=20g

Cp=10%

ms=Cp*mr/100%

ms=10*20/100

ms=2g H2SO4 

Zn + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2

65g Zn ----- 98g H2SO4

xg Zn ------ 2g H2SO4

x = 1,33g Zn (Zn został użyty w nadmiarze)

 

98g H2SO4 ----- 22,4dm3 H2

2g H2SO4 ------ xdm3 H2

x = 0,46dm3 H2

 

98g H2SO4 ----- 161g ZnSO4

2g H2SO4 ------- xg ZnSO4

x = 3,28g ZnSO4 

 

3) mNH3=17u

17g NH3 ----18,06*10^23 at. wodoru

34g NH3 ---- x at. wodoru

x = 36,12*10^23 at. wodoru