Odpowiedzi

2010-02-19T18:24:33+01:00
Lista substancji z tej rodziny, jeśli haslo dotyczy grupy a nie jednego związku
Działanie toksyczne - jaki wywiera negatywny wpływ na organizm, objawy, powodowane choroby
Zagrożenie dla życia - czy stanowi zagrożenie dla życia, i z jakiego powodu
Gatunki grzybów - jakie gatunki i rodzaje grzybów ją wytwarzają
Normy - dopuszczalne normy ustalone przez organizacje
Unieszkodliwianie i antidotum - jak neutralizować tą substancję, jak zapobiegać skutkom zatrucia
Leczenie - leczenie powstałych już skutków zatrucia
Źródła i występowanie - w jaki sposób substancja przedostaje się najczęściej do organizmu, gdzie i w jakich warunkach występują jej producenci
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:27:02+01:00
Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego miał on range podkrólestwa.
Istnienie grzybow zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych, przede wszystkim na ladach, rzadko w wodach.Do tej pory rozpoznano ok. 120 tysięcy gatunków grzybów. Wg obliczen ustala sie, że co roku charakteryzuje się średnio 1700 nowych gatunków grzybów.