Rozpoznaj po opisie formę i nazwij proces, który doprowadził do jej powstania.
a)Nieduże obniżenie terenu w kształcie lejka, występujące na podłożu wapiennym.

forma ................., proces rzeźbotwórczy ........................

b)Kolumna zbudowana z luźnego, drobnoziarnistego materiału skalnego, na której szczycie znajduje się duży okruch skalny, chroniący drobnoziarnisty materiał przed wypłukiwaniem.

forma ................, proces rzeźbotwórczy ........................

c)Wzniesienie o znacznie węższej podstawie i rozbudowanej części górnej.

forma .................., proces rzeźbotwórczy .......................

d) Pagórki tworzące ciągi wzniesień, zbudowane z różnorodnego, nieuporządkowanego materiału skalnego (gliny morenowej).

forma .................... proces rzeźbotwórczy........................


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:58:10+01:00
A)forma krasu powierzchniowego (uwał) , proces rzeźbotwórczy - krasowienie
b)forma krasu powierzchniowego (ostaniec krasowy) , proces rzeźbotwórczy - krasowienie
c)forma korazyjna (grzyb skalny), proces rzeźbotwórczy - korazja (proces eoliczny)
d)forma glacjalna (wał moreny czołowej) , proces rzeźbotwórczy - lód lodowcowy
1 5 1