Zad.1. Dziewięć sosen w ciągu doby wytwarza ok 129,6 m³ tlenu. Oblicz, dla ilu osób ta objętość wystarczy na dobę, skoro człowiek zużywa ok 200 dm³ tlenu na godzinę.

Informacja do zad. 2. W wyniku spalenia 1t koksu powstaje 3,6t tlenku węgla (IV). W ciągu roku 1ha lasu sosnowego pochłania ok 120t tlenku węgla.

Zad.2. Kotłownia osiedlowa zużywa miesięcznie (średnio 30 dni) 9t koksu do ogrzania wody i mieszkań. Oblicz, ile dni potrzeba, aby las sosnowy o powierzchni 1ha pochłoną cały tlenek węgla (IV) wyemitowany z kotłowni osiedlowej przez 6 miesięcy. Opis masę cząsteczkową tlenku węgla (IV)

2

Odpowiedzi

2010-02-19T18:47:46+01:00
Zad.1
200*24=4800dm³=4,8 m²- ilość tlenu zużytego przez jednego człowieka w ciągu doby
129,6:4,8=27 - ilość ludzi, dla których wystarczy tlenu.

Odp. Wystarczy tlenu dla 27 osób.

9t * 3,6t = 32,4t - ilość tlenku węgla w wyniku spalenia 9t koksu.
32,4*6=194,4t - ilość tlenku węgla powstałego w ciągu 6 miesięcy.
120:2=60t - ilość tlenku pochłanianego w ciągu 6 miesięcy.
194,4:60=3,24t -
Odp. Potrzeba 4 dni

mCO₂ = 12u + 2*16u=12u+32u=44u
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T19:05:36+01:00
1.
9 sosen=129,6m³/24h
129,6m³/24h=5,4m³/h
5,4m³-1h
5400dm³-x(ludzi)
200dm³-1 człowiek
x=5400dm³^1 człowiek/200dm³=27 ludzi
2.
1ha-120t tlenku węgla(IV)
30dni=9t koksu
x-9t koksu
3,6t CO₂-1t koksu
x=3,6^9t CO₂=32,4t CO₂
6miesięcy=6x=6^32,4t CO₂=194,4t CO₂
365 dni-120t CO₂
x-194,4t CO₂
365 dni^194,4t/120t=70956/120dni≈591,3dni≈591dni
mCO₂ = 12u + 2*16u=12u+32u=44u