Wyrażenie: √7-3/√7+3 - √7+3/√7-3 jest równe:
A) 0 B)6√7 C) -6√7

Wyrażenie: (x-√3)²-2(x-√3)(x+√3)+(x+√3)² jestr równe:
A) 6 B)12 C) 4x²+12

Liczy a i b różne od zera spełniają warunek a³+b³=0. Wynika stąd, że:
A)a+b=0 B) a²+b²=0 C)b= -a

Liczba (m+1)²+n(m+1), gdy n jest liczbą naturalną i m liczbą naturalną parzystą jest:
A) liczbą parzystą, tylko wtedy, gdy n jest liczbą nieparzystą
B)liczbą nieparzystą tylko wtedy, gdy n jest liczbą nieparzystą
C) liczbą parzystą tylko wtedy, gdy n jest liczbą parzystą

Jeżeli α jest kątem ostrym i sinαcosα = ½, to suma sinα+ cosα jest równa:
A) √2 B) 2/√2 C) 2

Bardzo proszę o pomoc! :)
Daję naj Tobie- za rozwiązanie zadań :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:39:33+01:00
1.A
pierwsze liczby ci sie poskracja zostana tylko 3 wiec 3+3=6
2.B
rozpisz to
x²-2√3x+3-(2(x²-3))+x²+2√3x+3=x²-2√3x+3-2x²+6+x²+3+2√3x=2x²+6-2x²+6=12
3.C
a³+b³=0
a³=-b³
a=-b
b=-a
4.A
podstaw sobie liczbe np za n=3 za m=2
(2+1)²+3(2+1)=9+9=18 wyszla parzysta
5.A
sinαcosα=½
sin²α(1-sin²α)=¼
t=sin²α
-t²+t-¼=0
Δ=1-1=0
t₁=-½
sin²α=-½
sinα=1/√2=√2/2
α=45⁰
sin45+cos45=√2/2+√2/2=√2