Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T18:51:10+01:00
Państwa demokracji ludowej po II wojnie światowej
1. Jugosławia

– zostaje wyzwolona na przełomie 1944 i 45 r., częściowo przez armię radziecką, częściowo przez partyzantów Josifa Broz Tito;

– po wojnie właściwie absolutną władzę przejmuje Tito;

– od 1948 r. narasta konflikt między ZSRR a Jugosławią, która chce wybrać własną drogę do socjalizmu;

– 1949 r. – zaostrza się konflikt, komuniści jugosłowiańscy zostają usunięci z Kominformu;

– pomimo poprawy stosunków za rządów Chruszczowa Jugosławia utrzymuje odrębną pozycję, znajdując się poza strukturami Układu Warszawskiego i RWPG.

2. Węgry

– zostają zajęte przez Armię Czerwoną na początku 1945 r.;

– 1945 r. – odbywają się wybory, w których komuniści zdobywają tylko 17% głosów;

– 1947 r. – nowe wybory dają pełnię władzy komunistom (Matyas Rakosi), wprowadzony zostaje system stalinowski, który nie ulega złagodzeniu nawet po śmierci Stalina.

3. Czechosłowacja

– prezydent Czechosłowacji Edward Benesz przez całą wojnę prowadzi politykę dobrych stosunków z ZSRR, m.in. dobrowolnie zrzeka się Rusi Zakarpackiej;

– 1945 r. – Benesz zostaje prezydentem, w pierwszych wyborach komuniści zdobywają tylko 38% głosów, ale premierem zostaje ich przy­wódca Klement Gotwald;

– 1948 r. – komuniści przejmują pełnię władzy, Benesz podaje się do dymisji i opuszcza kraj (wkrótce umiera);

– system stalinowski w Czechosłowacji utrzymuje się bardzo długo, trwa po śmierci Stalina, po śmierci Gotwalda jest kontynuowany aż do 1968 r. przez Antona Nowotnego.

4. Rumunia

– wojska radzieckie zajmują jej obszar w 1944 r., król Michał zostaje zmuszony do mianowania premierem komunisty Petra Grozy;

– komuniści szybko rozprawiają się z opozycją, w 1947 r. do abdykacji zmuszają króla;

– od lat 60. Rumunia zaczyna uniezależniać się od ZSRR, przejściowo wiążąc się z Chinami (polityka Nicolae Ceausescu).

5. Bułgaria

– jest to jedyne państwo „osi” utrzymujące dobre stosunki z ZSRR i nie biorące udziału w agresji na ZSRR;

– 1944 r. – armia radziecka zajmuje Bułgarię;

– 1946 r. – komuniści, na czele z Georgi Dymitrowem, przejmują władzę.

6. Albania

– większość kraju zostaje wyzwolona przez partyzantkę komunistyczną Envera Hodży;

– Hodża wprowadza dogmatyczny komunizm i izoluje Albanię od całego świata, również komunistycznego.