1.Średnią arytmetyczną liczb 7 i – 11 Jest liczba

A.9
B.-9
C.-2


2.W 45 osobowej orkiestrze 9 chłopców gra na flecie .
Jaki jest procent muzyków w orkiestrze stanowią chłopcy ?

A.30%
B.20%
C.10%
D.45%

3.Kasia i Paweł zbierali w lesie grzyby.
Zebrali 13 prawdziwków i 4 razy więcej maślaków.
Które wyrażenie pozwoli obliczyć, ile wszystkich grzybów zebrali?
A. 13 + 4 + 13
B. 13 + 4 •13
C.13+4
D.4*13

4.59. 150% liczby 28, to:
a.14
b.42
c.50
5.Kątem większym od kąta rozwartego jest:
A.kąt ostry
b.kąt prosty
c.kąt półpełny

6.Czworokąt o prostopadłych przekątnych to?
A.prostokąt
b.romb
c.trapez
7.Figura która ma nieskończenie wiele osi symetri to :
a.kradrat
b.odcinek
c.koło

8.Liczba 7 razy większa od 42 to :

3

Odpowiedzi

2010-02-19T18:56:03+01:00
1.
7+(-11)=(-4)
(-4):2=(-2)
C
2.
45:9=5
100%:5=20%
B
3.B
4.
28+28:2=42
B
5. C
6. B
7. A
8. 42x7=294
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T19:01:57+01:00
1.Średnią arytmetyczną liczb 7 i – 11 Jest liczba

A.9
B.-9
C.-2

Rozwiązanie:
(7+(-11)):2=(7-11):2=(-4):2=-2

ODPOWIEDŹ: C


2.W 45 osobowej orkiestrze 9 chłopców gra na flecie .
Jaki jest procent muzyków w orkiestrze stanowią chłopcy ?

A.30%
B.20%
C.10%
D.45%

Rozwiązanie:

a)30% z 45=30/100 * 45=13,5
b)20% z 45=20/100 * 45=9
c)10% z 45=10/100 * 45=4,5
d)45% z 45=45/100 * 45=20,25

Odpowiedź : B


3.Kasia i Paweł zbierali w lesie grzyby.
Zebrali 13 prawdziwków i 4 razy więcej maślaków.
Które wyrażenie pozwoli obliczyć, ile wszystkich grzybów zebrali?
A. 13 + 4 + 13
B. 13 + 4 •13
C.13+4
D.4*13

ODPOWIEDŹ : B

4.59. 150% liczby 28, to:
a.14
b.42
c.50

Rozwiązanie:

150% z 28=150/100 * 28=4200/100=42

ODPOWIEDŹ: B

5.Kątem większym od kąta rozwartego jest:
A.kąt ostry
b.kąt prosty
c.kąt półpełny

ODPOWIEDŹ: C

6.Czworokąt o prostopadłych przekątnych to?
A.prostokąt
b.romb
c.trapez

ODPOWIEDŹ: B

7.Figura która ma nieskończenie wiele osi symetri to :
a.kradrat
b.odcinek
c.koło

ODPOWIEDŹ: C

8.Liczba 7 razy większa od 42 to :

42*7=294
2010-02-19T19:08:28+01:00
Zadanie1
7+(-11)=-4
(-4):2=-2
zadanie2
45-100%
9-x
45x=100*9
45x=900
x=900:45
x=20%
zadanie3
13+4*13
zadanie4
150%-x
100%-28
100x=28*150
100x=4200
x=4200:100
x=42
zadanie5
odpowiedz C
zadanie6
odpowiedz A
zadanie7
odpowiedz A
zadanie8
7*42=274