1. Ciśnienie wody pod tłokiem pompy wynosi 800 Pa. Jaką pracę należy wykonać przesuwając tłok o powierzchni 1 dm² na drodze 50 cm?
2. Ciało podniesiono z powierzchni Ziemi ba wysokość 80 cm wykonując przy tym pracę równą 120 J . Ile wynosiła masa tego ciała?
3. Jaką pracę wykonano podnosząc ruchem jednostajnym ciało o masie 25 kg na wysokość 40 cm?
4. Wyznacz wartość pracy wykonanej w czasie 1 godz. przez pompę wodną, która pompuje w czasie 1 s objętość 20 l wody na wysokość 25 m.
5. Silnik o mocy 1600 W pracował w czasie 1,5 minuty. Ile wynosi praca wykonana przez ten silnik?

1

Odpowiedzi

2010-02-19T20:23:07+01:00
Zad 1
dane:
P=800Pa
S(pole powierzchni)=1dm²=1/100m²
s(droga)=50cm=0,5m

p=F/S
p*S=F
800*1/100=F
8=F

W=F*s
W=8*0,5
W=4J

zad2
dane:
h=80cm=80*1/100=0,8m
W=120J
m=?

W=F*s
W/S=F
120/0,8=150N

F=m*g
F/g=m
150/10=m
15=m

zad3
dane:
m=25kg
s=40cm=40*1/100=0,4m

F=m*g
F=25*10
F=250N

W=F*s
W=250*0,4
W=100J

zad4
dane:
t=1h=3600s
1s->20l->25m

F=ro*g*V
F=1000*10*20/1000
F=100N 100*3600=F=360000
W=100*25
W=2500J 2500*3600=9000000J
W=9mln

zad5
danie:
P=1600W
t=1,5min=90s
W=?

P=W/t
P*t=W
1600*90=W
144000=W
2 5 2