1) w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 cm i 0,4 dm wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość:
2) pole trójkąta równobocznego o wysokości równej 3 pierwiastki z 3 wynosi:
3) promień koła opisanego na trójkącie o bokach długości 6 cm, 8 cm, 10 cm wynosi:
4) wysokość trapezu równoramiennego o kącie 45 stopni i ramieniu długości 4 pierwiastki z 3 cm ma długość:
5) pole rombu, którego dłuższa przekątna wynosi 8, równe jest 21. Druga przekątna ma długość:
6) pole kwadratu, którego przekątna jest o 2 cm dłuższa od boki, jest równe:

Bardzo bym prosiła o pełne rozwiązania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T19:19:59+01:00
Zad.2

1dm - 10 cm
0,4 dm = 4 cm

wzór na wysokość trójkąta równobocznego
a√3÷2=3√3 /*2
a√3=6√3 /√3
a=6 cm

wzór na pole trójkąta równobocznego
a²√3 ÷ 4 = 6²√3 ÷4 = 36√3 ÷ 4 = 9√3 cm²

Zad. 5
d₁ * d₂ ÷ 2 = Pole

d₁= 8 a d₂=?

8*d₂ ÷2 = 21 /*2
8*d₂=42/÷8
d₂= 5,25