Hey ;P pomóżcie, bo nie mam pojęcia jak napisać dwa programy w pascalu o następujących treściach :
1.Napisz program, który obliczy, ile minimum kolejnych liczb parzystych trzeba dodac, by
ich suma przekroczyła 100.

2.Zaprojektuj program, który dla pobranej od uzytkownika liczby obliczy sume jej cyfr. Do
wyodrebnienia kolejnych cyfr danej liczby skorzystaj z funkcji mod i div.
Spróbujcie chociaż jeden z nich mi zrobic:/
Bardzo proszę:)

1

Odpowiedzi

2010-02-19T19:12:51+01:00
Kod pierwszego programu:
program sumowanie;

var
licznik, skladnik, suma : integer;
begin

licznik := 0;
suma := 0;
skladnik := 2;

while suma<100 do
begin
suma := suma + skladnik;
skladnik := skladnik + 2;
licznik := licznik + 1;
end;

writeln('Nalezalo dodac: ', licznik, ' kolejnych liczb parzystych');
end.

Kod drugiego programu:

program cyfry;

var
liczba, cyfra, suma : integer;
begin

writeln('Podaj liczbe');
readln(liczba);

suma := 0;

while liczba >= 1 do
begin
cyfra := liczba mod 10;
liczba := liczba div 10;
suma := suma + cyfra;
end;

writeln('Suma cyfr wynosi: ', suma);
end.
1 5 1