W podanych niżej 4 tekstach wypisz środki stylistyczne(z przykładami), np. epitet- czerwone korale.

1)Opis burzy.
“Nagle wichry zwarły się, porwały się w poły,
Borykaja się, kręcą, świszczącymi koły
Krążą po stawach, mącą do dna wody w stawach,
Wpadli na łąki, świszczą po łozach i trawach,
Pryskają łóz gałęzie, lecą traw przekosy
Na wiatr, jako garściami snopów; wiatr wyją,
Upadają na rolę, tatrzają się, ryja,
Rwą skiby, robią otwór wichrowi trzeciemu,
Który wydarł się z roli jak słup czarnoziemu,
Wznosi się, jak ruchoma piramida toczy,
Łbem grunt wierci, z nóg piasek sypie gwiazdom w oczy.
Co krok wszerz wydyma się, roztwiera ku górze
I ogromną swa trąba otrębuje burzę.
Aż z całym tym chaosem wody i kurzawy,
Słomy, liście, gałęzie, wydartej murawy,
Wichry w las uderzyły i po głębiach puszczy
Ruknęły jak niedźwiedzie.
A już deszcz wciąż pluszczy,
Jak z sita, w gęstych kroplach; wtem rykły pioruny,
Krople zalały się razem; to jak proste struny
Długim warkoczem wiążą niebiosa do ziemi,
To jak z wiader buchają warstwami całemi.”

2)Opis sadu.
“Był sad. –
Drzewa owoce, zasadzone w rzędy,
Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy.
Tu kapusta, sędziwe schylają łysiny,
Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu,
Wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu;
Owdzie podnosi złotą kitę kukuruza;
Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza,
Który od swej łodygi między buraki czerwone.”

3)Zachód słońca.
“Już chmura, roztaczając na kształt sieci,
Wyławia resztki światła, a za słońcem leci,
Jak gdyby je pochwycić chciało przed zachodem.
Kilka wichrów raz po raz prześwisnęło spodem,
Jeden za drugim lecą, miecąc krople dżdżyste,
Wielkie, jasne, okrągłe, jak grad ziarniste.”

4)Wschód słońca.
“Nad Soplicowem słońce weszło, I już padło
Na strzechy, i przez szpary w stodołę się wkradło;
I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie,
Z którego młodzież sobie zrobiła posłanie,
Rozpływały się złote, migające pręgi
Z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi;
I słońce usta sennych promykiem poranka
Drażni, jak dziewczę kłosem budzące kochanka.
Już wróble skaczą świerkać zaczęły pod strzechą,
Już trzykroć gęgnął gęsior, a za nim jak echo
Odezwały się chórem kaczki i indyki,
I słychać bydła w pole idące ryki.”

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T10:53:12+01:00
1)- uosobienie
Nagle wichry zwarły się, porwały się w poły,
Borykaja się, kręcą, świszczącymi koły
Krążą po stawach, mącą do dna wody w stawach,
Wpadli na łąki, świszczą po łozach i trawach,
Pryskają łóz gałęzie, lecą traw przekosy
-epitety
'dlugim warkoczem'
'gestych kroplach'
-porównanie
'ruknęły jak niedzwiedzie'
2)
-uosobienie
Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu,
Owdzie podnosi złotą kitę kukuruza;
Tu kapusta, sędziwe schylają łysiny,
Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
-epitety
buraki czerwone
złotą kitę
sędziwe łysiny
3)-uosobienie
Już chmura, roztaczając na kształt sieci,
Wyławia resztki światła,
-epitety
krople dżdżyste
krople wielkie
krople jasne
krople okrągłe
-porównanie
krople dżdżyste,
Wielkie, jasne, okrągłe, jak grad ziarniste.”
4)-epitety
ciemnozielonym sianie
świeżym sianie
wonnym sianie
zlote pręgi
-uosobienie
Odezwały się chórem kaczki i indyki,
3 1 3