Bardzo prosze o pomoc w napisaniu referatu na temat :
"Scharakteryzuj szanse i zagrożenia jakie stoją przed współczesną młodzieżą polską"
Wszystkie odpowiedzi nie na temat zglaszam jako SPAM nie wiesz nie pisz!!!!!
BARDZO PILNE!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-20T10:05:37+01:00
Współczesna młodzież żyje w czasach gdzie komputerów oraz internetu używamy jak dawniej ognia. Młodzi ludzie mają wiele możliwości pójścia przez życie różnymi drogami, oczywiście mogą pójść oni dobrą drogą i w życiu coś osiągnąć albo ulegnąć zagrożeniom takim jak przestępczość czy uzależnienia.
Oczywiście to jaką drogą ktoś pójdzie zależy tylko od niego (no może w mniejszym stopniu od jego rodziców czy nauczycieli).
Mogą oni uczyć się w młodości korzystając przy tym z internetu, który jest oknem na świat - można w nim dowiedzieć się praktycznie wszystkiego, możliwości pozyskiwania wiedzy są nieograniczone. Unia Europejska wspiera edukację młodzieży co jest bardzo ważnym punktem edukacji mało zamożnych rodzin.
Lepsze wykształcenie daje nam możliwość podjęcia dobrej pracy i późniejszego życia o dobrym standardzie. Obecnie nie brakuje szkół, bibliotek, miejsc w których można korzystać z komputera lub internetu czy chociażby hal gimnastycznych w których można doskonalić swoje umiejętności.
Oczywiście więcej szans to także i wiele zagrożeń. Ten sam internet który może nam pomóc w nauce może równie dobrze wciągnąć nas w nauk lub wprowadzić nas w złe towarzystwo. W mieście też można natrafić na ganki lub tzw. dresiarzy - wejście w takie towarzystwo gwarantuje stoczenie się na dno oraz zmarnowane lata.
Tak więc to czy skorzystamy z szans czy ulegniemy zagrożeniom jest tylko i wyłącznie wyborem współczesnej młodzieży.