Proszę o pomoc, potrzebuje to jeszcze na dziś:(

Analizując fragment "Ody do młodości" Adama Mickiewicza i wiersz "Któż nam powroci" Kazimierza Przerwy-Tetmajera, porownaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców.

Z góry bardzo dziekuje:))))

1

Odpowiedzi

2009-10-14T19:23:19+02:00
Zarówno ,,Oda do młodości" Adama Mickiewicza, jak i utwór Kazimierza Przerwy -Tetmajera,,Któż nam powróci" zostały napisane w XIX wieku.Tworząc te utwory, obaj poeci mieli zaledwie ponad dwadzieścia lat. Na powstanie tych utworów niewątpliwie wpłynęły ich losy życiowe. Obaj wypowiedzieli się w imieniu swojego pokolenia i przedstawili
w wierszach pokolenie swoje i generację ojców. Młodzi w ,,Odzie do młodości" stawiają sobie cele w życiu, mają poczucie siły, wolności, jedności oraz nieograniczonych możliwości. Gardzą starszym pokoleniem. Natomiast Tetmajer ukazuje młodych jako słabych, osamotnionych ludzi, którymi nikt się nie interesuje. Młodzi obwiniają starszych o brak przygotowania do życia, niezrozumienie, obojętność wobec ich potrzeb. Boją się żyć, są smutni, zrozpaczeni nastawieni pesymistycznie. Nie mają celu w życiu.
Oba utwory powstały w okresie narodzin nowej epoki, ukazują starcie postaw starszego i młodszego pokolenia, w obu wypowiadają się przedstawiciele młodych. Różnice między wierszami to aktywność przeciw bierności, optymizm kontra pesymizm. W wierszu Mickiewicza młodzi starają się ulepszać świat, realizować swoje cele i żyć pełnią życia nie patrząc na to co było wcześniej, co robiło starsze pokolenie. Natomiast w wierszu Tetmajera młodzi są bezsilni, osamotnieni, niechętni do jakichkolwiek działań. Obwiniają starszych o to, ze zbyt wiele od nich oczekują nie dając nic w zamian.
4 1 4