Zadanie z Romea i Julii za dobrąodpowiedź daję maxa ; ))


zadanie .

Środki językowe używane przez Romea podkreślają przesadę i sztuczność w wyrażanym przez niego uczucia do Rozaliny. Wypisz z tekstu przykłady podanych niżej środków językowych .


Niestety ! Czemuż, zasłoną na skroni,goni
Miłość na oślep zawsze cel swój goni!
Gdzie dziś jeść będziem? Ach ! Był tu podobno
Jakiś spór? Nie mów mi o nim, wiem wszystko.
W grze tu nienawiść wielka, lecz i miłość.
O! wy sprzeczności niepojęte dziwa!
Szorstka miłość! nienawiści tkliwa!
Coś narodzone z niczego ! Pieszczoto
Odpychają! Poważna pustoto !
Szpetny chaosie wdzięków! Ciężki puchu !
Jasna mgło! Zimny żarze! Martwy ruchu!
Śnie bez snu ! Taką to w sobie zawiłość,
Taką niełączność łączy moja miłość

apostrofy(bezpośrednie, uroczyste zwroty do osoby, idei np. Litwo ! Ojczyzno moja!): ..................................................................

wykrzykniki( część mowy wyrażająca uczucia i naśladująca dźwięki np.ojej, chlup )


oksymorony ( połączenia wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach , np czarny śnieg )

1

Odpowiedzi

2010-02-19T19:35:41+01:00
Apostrofy:
-O! wy sprzecznosci niepojete dziwa.
-Powazna pustoto
-Szpetny chaosie wdzięków!
Ciężki puchu !
Jasna mgło! Zimny żarze!
Martwy ruchu!
Śnie bez snu !

Wykrzykniki:
Ach !
O!
Niestety !Oksymorony:
Szpetny chaosie wdzięków!
Ciężki puchu !
Jasna mgło!
Zimny żarze!
Martwy ruchu!
Śnie bez snu !


Pozdrawiam :)
19 4 19