Na klombie w kształcie wycinka kołowego o promieniu 3m i kącie środkowym 60 stopni trzeba posadzić ozdobne krzewy. Każdy krzew potrzebuje wokół siebie około 200 cm kwadratowych powierzchni. Ile sadzonek należy kupić, aby zagospodarować cały klomb?

1

Odpowiedzi

2010-02-19T19:48:25+01:00
R(promień)-3m
α(alfa-kąt)-60°
Pw(pole wycinka koła)
Pw=(60°÷360°)*pi*3²=⅙*pi*9=³₂*pi=³₂*3,14=4,71m²=47100cm²
47100cm²÷200cm²=235 krzewów