1. Natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym wynosi 6A, a napięcie 230V. Ile wynosi natężenie w uzwojeniu wtórnym, jeżeli napięcie wtórne wynosi 1380V? Oblicz przekładnię transformatora.

2. Jak jest zbudowany i do czego służy elektromagnes?

3. a) Przedstaw widmo fal elektromagnetycznych od fal najkrótszych do najdłuższych.
b) Opisz promieniowanie nadfioletowe.

daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T11:36:09+01:00
1.
D: Sz:
Ip= 6A Iw=?
Up= 230V
Uw=1380V

Iw= Ip*Up / Uw
Iw= 6A *230V /1380V
Iw= 1A

2. Elektromagnes jest to inaczej zwojnica, wytwarza w okol siebie pole magnetyczne.

3. Promieniowanie gamma -> promieniowanie x -> promieniowanie nadfioletowe -> promieniowanie widzialne -> promieniowanie podczerwone -> mikrofale -> fale radiowe

Nadfioletowe promieniowanie- Promieniowanie optyczne, w tym również promieniowanie UV, jest ważnym czynnikiem środowiska, niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka. Jednak jego nadmiar powoduje wiele niekorzystnych skutków biologicznych, których mechanizmy powstawania i rozwoju nie są jeszcze do końca wyjaśnione. Promieniowanie nadfioletowe może być powodem wielu szkodliwych reakcji fotochemicznych w organizmie człowieka. Pochłonięte w nadmiarze przez skórę może spowodować oparzenia, zmiany pigmentacji, a także zmiany nowotworowe.