Odpowiedzi

2010-02-20T11:03:11+01:00
Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Historyczną Stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu – prawa miejskie – 1237.
Nazwa krainy pierwotnie brzmiała Mazow (por. łac. Mazovia) i stanowiła albo nazwę dzierżawczą od nazwy osobowej Maz (por. Mazury), oznaczającej człowieka mieszkającego w błotach ('umazanego'), albo nazwę topograficzną, oznaczającą 'błotnisty kraj'. Pojawiała się także forma Mazosze (od słowa Mazoch, którym nazywano mieszkańców Mazowsza), natomiast Mazowsze jest rezultatem kontaminacji tych dwóch form.
Historyk Marcin Kromer oraz Alessandro Guagnini uważali, że nazwa Mazowsze pochodzi od imienia Miecława Maslausza albo Mazosza, cześnika Mieszko II Lamberta, który zbiegł na Węgry.

W kolejnych wiekach proces podziału Mazowsza. na coraz mniejsze księstewka pogłębiał się. XII-XIV w. nękane najazdami Prusów, Jaćwingów i Litwinów. Nie weszło w skład odbudowanego przez Władysława I Łokietka i Kazimierza III Wielkiego państwa polskiego, książęta mazowieccy uznawali jednak 1351-1370 i 1388-1526 zwierzchność lenną królów Polski.

Poszczególne części Mazowsza włączane były do Korony stopniowo, wraz z bezpotomną śmiercią panujących książąt. 1462 wcielono do Korony ziemię gostyńską i rawską, 1476 - ziemię sochaczewską, 1495 - ziemię płocką, 1526, po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego z linii piastowskiej, Janusza III, środkowe i wschodnie Mazowsze. Przez następnych kilka dziesięcioleci Mazowsze zachowało pewną odrębność w zakresie sądownictwa, prawodawstwa (do 1577), utrzymywało również własny sejm (do 1540).

Szczególne walory turystyczne jakimi pochwalić może się turystyka regionalna przede wszystkim posiada miasto Warszawa. Znajduje się tu wiele atrakcji i nowoczesnych budowli, jak centra handlowe, galerie czy kluby oraz całkiem stare zabytki, muzea i teatry. Jest ona ważnym ośrodkiem naukowo – kulturowym kraju, tu znajdują się Pałac Kultury i Nauki, Sejm, parlament oraz pałac prezydencki.

Kolejnymi miastami przyciągającymi wielu turystów są m.in. Żelazowa Wola oraz Łódź. Ciekawym miejscem, pełnym oazy i spokoju, a zarazem miejscem, w którym można zaczerpnąć świeżego powietrza i ujrzeć żywą naturę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy, są uznawane za najpiękniejsze regiony turystyczne w Polsce dwa kompleksy leśne: Puszcza Białowieska oraz Puszcza Kampinoska, która jest idealnym terenem na piesze wycieczki oraz jazdy konne lub rowerowe. W parku można spotkać też dosyć rzadko występujące w lasach zwierzęta, jak łosie czy żubry, można natknąć się także na wydmy śródlądowe. Puszcza Kampinoska stanowi świetne tereny rekreacyjne, natomiast Białowieska zachwyca nieskazitelną naturą i pierwotną formą drzew oraz rzadkich gatunków fauny i flory. Średnio, wiek rosnących tutaj drzew szacuje się na 126 lat.
6 3 6