1.pewna liczbe różną od zera oznaczono literą x.zapisz:
a)kwadratx
b)sześcian x
c)odwrotność x
d)liczbę o 20 mniejszą od x
e)liczbe dwukrotnie większa od x
f)liczbe trzykrotnie mniejsza od x
g)czwartą potęge x
h)liczbe o 4 wieksza od szescianu x
2.zapisz za pomocą wyrazenia algebraicznego, dokonując odpowiednich zastrzezen dotyczących mianowniku(dzielnika):
a)sume x oraz ilorazu 2 przez b
b)podwojny iloczyn ai b
c)polowe sumy x oraz ilorazu b przez c
d)szescian różnicy x i y
e)iloraz kwadratu a isześcianu b

3

Odpowiedzi

2010-02-19T20:08:09+01:00
1.
a) x²
b) x³
c) -x
d) x-20
e) 2x
f) ⅓x
g) x⁴
2.
a) x+2/b
b≠0

b)2(ab)

c)½(x+b/c)
c≠0

d)(x-y)³

e)a²/b³
b≠0

proszę o naj ! :)) :**
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T20:09:15+01:00
A) x²
b) x³
c) -x
d) x-20
e) 2x
f) ⅓x
g) x⁴
h) x³ + 4

2

x + 2:b
2(a razy b )
½(x + b:c)
(x-y)³
a² : b³

2010-02-19T20:10:38+01:00
1.
a) x²
b) x³
c) 1/x
d) x-20
e) x/2
f) x/3
g) x i na górze małe 4
h) 4x³
2.
a) x+2/b
b) 2ab
c) (x+b/c):2
d) (x-y)³
e) a²/b³

"/" - kreska ułamkowa