PLs szybko dam 6

1)Oblicz pole koł wpisanego w kwadrat o boku 14.
2)Jaka jest różnica pomiędzy polem tego koła, a jego obwodem.
3)Jaka jest różnica między polem tych figur?
4)Pole koła opisanego na kwadracie jest równe 64II.Jakie jest pole tego kwadratu, a jaki obwód?
5)Jakie jest pole trójkąta równobocznego opisanego na kole o promieniu 2?
6)Jaka jest różnica między polem koła opisanego i wpisanego w trójkąt równoboczny o boku 8?
7)Obwód koła opisanego na trójkącie równobocznym wynosi 12II.Jaki jest obwód tego trójkąta?
8)Oblicz pole koła wpisanego w kwadrat o przekątnej 4.

2

Odpowiedzi

2010-02-19T20:28:21+01:00
√²²=zad 1
r=1/2a
r=7
p=πr²
p=49π

zad.2
o=2πr
o=14π
P-O=49π-14π=35π

zad3
Pkwadratu=14*14=196
Pkola=49π≈49*3≈147
196-147=49

zad 4
r=(a√2)/2
p=πr²
πr²=64π
r²=64
r=8

8=(a√2)/2 *2
16=a√2
a=8√2
Pkwadratu=a²
Pkwaratu=128

O=4a=4*8√2=32√2

zad5
r=1/3h
r=2
2=1/3*h
6=h
h=a√3/2
6=a√3/2 *2
12=a√3
a=4√3
p=a²√3/2
p=48√3/2
p=24√3

zad 6
h=a√3/2
h=3√3

r opisanego=2/3h
r opisanego=2√3
p opisanego=πr²
p opisanego=12π

r wpisanego=1/3h
r wpisanego=√3
p wpisanego=πr²
p wpisanego=3π

odp. pole kata opisanego na tym trójkacie jest 4 razy większe od pola koła wpisanego wten trójkąt

zad 7
2πr=12π
r=6
r=2/3*h
h=9
h=a√3/2
9=a√3/2 *2
18=a√3
a=6√3
O=3*3√3=9√3

zad 8
8=a√2
a=4√2

r=1/2a
r=2√2
P=πr²
P=8π
1 5 1
2010-02-19T20:41:17+01:00
1)Oblicz pole koł wpisanego w kwadrat o boku 14.
P=πr²
r=7
P=7²π
P=49π
2)Jaka jest różnica pomiędzy polem tego koła, a jego obwodem.
P=49π
Ob=2πr=2π*7=14π
49π-14π=35π
1 4 1