Odpowiedzi

2010-02-19T20:19:59+01:00
N=1,8×10²⁴ ilość cząsteczek
pV=nRT .równanie Clapeyrona
n-ilość moli
n=N/N₁
N₁=6,02×10²³-liczba Avogadry
n=1,8×10²⁴:6,02×10²³
n≈3
T=pV/nR
T=0,5×10⁵Pa×150×10⁻³m³:(3×8,31J/K)
T=7500J:24,93J/K
T=300,8K