Zadania dotyczące Romea i Julii daję maxa za dobrze zrobione ; )


Przeczytaj tekst P.Mroczkowskiego badacza twórczości Szekspira i odpowiedz nasępujące pytania : Czy "żywioły skłócenia i zniszczenia " odniosły w utworze zwycięstwo, czy poniosły klęske ?
uzasadnij swoje zdanie.


tekst

Zakonnik przebiegający na scenę śmierci zostanie tam ruinę, chwilowo kompletną, swoich zamierzeń poczętych z najlepszych intencji. Żywioły skłócenia i zniszczenia w świecie wydają się całkowicie zwycięskie w zestawieniu z dobrymi siłami natury badanymi przez ojca Laurentego, skupionymi w jego ziołach i napojach.

1

Odpowiedzi

2010-02-19T20:24:27+01:00
Żywioły skłócenia i zniszczenia odniosły zwycięstwo. W normalnym świecie bez zestawienia sił natury są bezwartościowe. Ale siły natury badane przez ojca Laurenta powiązały się całkowicie z żywiołami. Skłócenie i zniszczenie przetrwało dzięki pomocy powiązania się z siłami nadprzyrodzonymi.
4 4 4