Obliczenie sposobem pisemnym

123,45+13,879 b)675-345,2 c)12,34*1,2

w pewnym momecie cień agaty był 2,5 razy dłurzszy niż jej wysokośc.Jakom długośęc miał jej cień,jeśli agata ma 164cm wzrostu?Długośc cieńia wyraż w metrach.


2

Odpowiedzi

2010-02-19T20:25:39+01:00
A)123,45+13,879 = 137,329

13,879
+ 123,450
_________
137,329


b)675-345,2 =329,8

675,0
-345,2
________
329,8

c)12,34*1,2=14,808

12,34
* 1,2
_____
2468
+1234
______
14,808

h=164cm
cień był 2,5 raza dłuższy od h

164*2,5=410 cm
410cm :100cm= 4 m i 10 cm
2010-02-19T20:30:06+01:00
1.
13,879
+ 123,450
----------
137,329

675,0
-345,2
---------
329,8

12,34
* 1,2
-------
2468
+1234
------
14,808

zad. 2

164*2,5= 410cm
410cm:100cm=4,1m


Odp.
Długość cienia wynosi 410cm czyli 4,1m