Odpowiedzi

2010-02-19T20:29:17+01:00

Pokaż tylko zdjęcia, filmy i mapy Jak szukać?
Brazylijska Wyżyna
Dodaj do notesu
Jednostki fizyczno-geograficzne, Ameryka Południowa

Brazylijska Wyżyna, Planalto do Brasil, wyżyna we wschodniej części Ameryki Południowej, między Oceanem Atlantyckim, Niziną Amazonki i Niziną La Platy. Powierzchnia 6 mln km2, prawie w całości znajduje się na terytorium Brazylii.

Zbudowana ze skał krystalicznych tarczy prekambryjskiej, w późniejszych okresach pokrytych częściowo lawą i skałami osadowymi. W rzeźbie terenu przeważają formy stołowe i kopulaste o wysokości 500-1000 m. Najwyższe wzniesienia na krawędziach Wyżyny Brazylijskiej sięgają jednak 2800 m n.p.m. (Bandeira, 2890 m).

Klimat zwrotnikowy, o dwóch porach roku: suchej i wilgotnej, sprzyja wietrzeniu chemicznemu skał. Najtwardsze skały przybierają w takich warunkach charakterystyczne kształty, spotykane głównie na wybrzeżu (skalne wzgórza w kształcie "głów cukru" w Rio de Janeiro). Na północnym-wschodzie wykształciła się formacja krzaczastego lasu o roślinach sucholubnych (caatinga). Południowa część zajęta jest przez sawanny. Wzdłuż dolin rzecznych występują lasy galeriowe.

Wyżynę Brazylijską odwadniają liczne rzeki, głównie Parana i jej dopływy, Săo Francisco oraz dopływy Amazonki - Madeira, Tapajós, Xingu i Tocantins. Od XVII w. teren Wyżyny Brazylijskiej był obszarem eksploatacji złota. Wydobywa się tu także diamenty, metale kolorowe, mangan oraz rudy żelaza. Prowadzi się również ekstensywną hodowlę bydła, uprawia rośliny tropikalne.

2010-02-19T20:30:00+01:00
Brazylijska Wyżyna, Planalto do Brasil, wyżyna we wschodniej części Ameryki Południowej, między Oceanem Atlantyckim, Niziną Amazonki i Niziną La Platy. Powierzchnia 6 mln km2, prawie w całości znajduje się na terytorium Brazylii.

Zbudowana ze skał krystalicznych tarczy prekambryjskiej, w późniejszych okresach pokrytych częściowo lawą i skałami osadowymi. W rzeźbie terenu przeważają formy stołowe i kopulaste o wysokości 500-1000 m. Najwyższe wzniesienia na krawędziach Wyżyny Brazylijskiej sięgają jednak 2800 m n.p.m. (Bandeira, 2890 m).

Klimat zwrotnikowy, o dwóch porach roku: suchej i wilgotnej, sprzyja wietrzeniu chemicznemu skał. Najtwardsze skały przybierają w takich warunkach charakterystyczne kształty, spotykane głównie na wybrzeżu (skalne wzgórza w kształcie "głów cukru" w Rio de Janeiro). Na północnym-wschodzie wykształciła się formacja krzaczastego lasu o roślinach sucholubnych (caatinga). Południowa część zajęta jest przez sawanny. Wzdłuż dolin rzecznych występują lasy galeriowe.

Wyżynę Brazylijską odwadniają liczne rzeki, głównie Parana i jej dopływy, Săo Francisco oraz dopływy Amazonki - Madeira, Tapajós, Xingu i Tocantins. Od XVII w. teren Wyżyny Brazylijskiej był obszarem eksploatacji złota. Wydobywa się tu także diamenty, metale kolorowe, mangan oraz rudy żelaza. Prowadzi się również ekstensywną hodowlę bydła, uprawia rośliny tropikalne.
2010-02-19T20:30:14+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Brazylijska
http://portalwiedzy.onet.pl/18341,,,,brazylijska_wyzyna,haslo.html
http://www.sciaga.pl/tekst/9897-10-brazylia_warunki_naturalne
http://www.odyssei.com/pl/weather/brazylia.php