Odpowiedzi

2009-10-14T22:00:23+02:00
Systemy wielopartyjne charakteryzują się tym, iż więcej niż dwie partie (bardzo często trzy) mają możliwość zdobycia i wykonywania władzy. Rządy wielopartyjne są możliwe dzięki porozumieniom koalicyjnym, czyli ściśle rzecz biorąc dzięki kompromisom politycznym. Zatem główną wadą jest zagrożenie kryzysem koalicji, który może doprowadzić do upadku rządu. Utrudniony jest również proces legislacyjny ze względu na reprezentowanie interesów często bardzo ze sobą sprzecznych. Z drugiej zaś strony możliwość reprezentowania interesów różnych grup społecznych w parlamencie jest uważana za mocną stronę wielopartyjności. Istnieje wiele wersji tego systemu: system partii dominującej, system kooperacji, dwublokowy oraz rozbicia wielopartyjnego.
15 3 15