Odpowiedzi

2010-02-19T20:51:05+01:00
Gametofit – haploidalne stadium przemiany pokoleń roślin lądowych.
Sporofit – diploidalne stadium w przemianie pokoleń roślin i glonów. W stadium sporofitu zachodzi proces mejozy, w wyniku której powstają zarodniki (mikrospory).
Przemiana pokoleń - cykl życiowy organizmu, w którym pokolenie rozmnażające się płciowo występuje na przemian z pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo.
;]
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T20:51:17+01:00
Gametofit - haploidalne stadium przemiany pokoleń rośliny lądowej. U mszaków gametofit jest stosunkowo duży, zielony i zdolny do samodzielnego istnien

Sporofit, diploidalne pokolenie bezpłciowe u roślin, rozmnażające się przez zarodniki (spory) (przemiana pokoleń u roślin).

przemiana pokoleń, biol. występowanie w cyklu życiowym grzybów, roślin i zwierząt 2 lub więcej regularnie następujących po sobie pokoleń osobników różniących się sposobem rozmnażania (generatywne — płciowe i wegetatywne — bezpłciowe), cechami morfologicznymi oraz, często, trybem życia (biologią); z roślin występuje np. u mszaków, paprotników, u zwierząt, np. u chełbi, mszyc.
3 2 3
2010-02-19T20:52:51+01:00
Gametofit jest to ulistniona część u mszaków.
sporofit jest to nieulistniona łodyżka z zarodnią i zarodnikami.
przemiana pokoleń jest to rozmnażanie płciowe (gametofit) oraz bezpłciowe (sporofit)
4 3 4