1 ) Pani Ala kupiła na raty kamerę. Pierwsza wpłata wyniosła 70zł. Pozostała kwota została rozłożona na 24raty po 105zł każda. Ile zapłaci za kamerę pani Ala? Wiadomo, że w tym sklepie kupując na raty płaci się o 25% drożej niż kupując za gotówkę. Ile zapłaciłaby za kamerę pani Ala, gdyby kupiła za gotowkę ?

2 ) Na planie w skali 1 : 3000 działka ma kształt prostokąta o wymiarach 2cm x 3,6cm . Właściciel chce ogrodzić działkę drucianą siatką. Ile metrów siatki powinien kupić, jeśli brama będzie miała szerokość 3,5cm ?

3 ) Szkoła wynajęła autobus z firmy przewozowej na wycieczkę szkolną. Stawka wynajmu za 1 godz wynosiła 39zł . Na wycieczkę pojechały dwie klasy ósme A i B. Klasa VIII A liczyła 21 uczniów, a VIII B 24 uczniów. Aby pokryć koszty przejazdu, każdy uczeń wpłacił wychowawcy 5zł. Firma podstawiła autobus pod szkołę o godz 9.00. Uczniowie wrócili z wycieczki o godz. 12.00 . Po opłaceniu należności za wynajęcie autobusu pozostała pewna kwota. Uczniowie postanowili przeznaczyć należne im reszty na cele klasowe. Ile pieniędzy do zwrotu otrzymała klasa VIII A, a ile VIII B?

pLIs zrobcie.. POmozcie :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:10:18+01:00
1) 70zł + 24*105zł = 2590 zł - tyle zapłaci pani Ala
2590zł * 0,25 = 647,50zł - o tyle więcej zapłaci pani Ala
2590zł - 647,50zł = 1942,50 zł - tyle zapłaciłaby za kamerę pani Ala, gdyby kupiła ją za gotówkę

2) 2cm*3000=6000cm=60m
3,6cm*3000=10800cm=108m

Obwód działki - 60*2+108*2=120+216=336m

I teraz z tą bramą - to jest w cm w skali, czy miało być, że tyle metrów szerokości ma? Bo w bramę o szerokości 3,5cm nie wierzę ;)

Jeśli to cm w skali:
3,5cm*3000=10500cm=105m
336m-105m=236m - tyle siatki trzeba kupić

Jeśli to miało być w metrach:
336m*3,5m=332,5m - tyle siatki trzeba kupić

3 )
5zł*(21+24)=5zł*45=225zł - tyle wpłacili wszyscy uczniowie

autobus wynajęto na trzy godziny, więc:
3*39zł=117zł - tyle zapłacono za autobus

225zł-117zł=108zł - tyle zostało ogółem

108zł/45=2,4zł - tyle zostało w przeliczeniu na jednego ucznia
2,4zł*21= 50,4zł - tyle dostała klasa VIII A
2,4zł*25=60zł - tyle dostała klasa VIII B
2010-02-19T21:11:16+01:00
2)2cm*3000=6000cm=60m
3,6*3000=10800cm=108m
3,5 * 3000=10500cm=105m
60m*108m=6480m2
6480m2-105=6375m2
3)4*39zł=156zł
klasa VIIIA 21*5zł=105
Klasa VIIIB 24*5zł=120zl
225-156=69zł