Odpowiedzi

2010-02-19T21:17:08+01:00
Odrodzone państwo polskie nie miało ustalonych granic,a Niemcy nie chcieli oddać ziem polskich-Wielkopolski,Pomorza i Śląska.
Więc mieszkańcy tych terenów musieli chwycić za broń,jako pierwsi byli Wielkopolanie.Powstanie to zakończyło się sukcesem strony polskiej,i wyzwolona została większa część Wielkopolski.
Dramatyczne były walki o przyłączenie Górnego Śląska.W1919 roku wybuchło powstanie,które zostało stłumione przez Niemców.Kolejną próbę podjęto rok później,a w czasie przeprowadzonego plebiscytu wygrali go Niemcy,dzięki temu,że przybyło nań wielu obywateli niemieckich urodzonych na Śląsku.W1921 roku podjęto trzecią już próbę ,po której Polska otrzymała około jednej trzeciej spornego terytorium.Walki na wschodzie przebiegały dramatycznie,i w 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa,która zmusiła wojska bolszewickie do odwrotu.Po kilku miesiącach został zawarty pokój,na mocy którego przyłączono do Polski terytoria na wschód od rzeki Bug,i w naszych granicach znalazły się Lwów i Wilno.
2 5 2