Prosze o pomoc pilne na poniedzialek
1.napisz rownanie reakcji metanolu z potasem. nazwij produkty tej reakcji.
2.glicerol podobnie jak etanol reaguje z zasadami.Napisz równania reakcji glicerolu z wodorotlenkiem sodu.
3.Napisz rownanie reakcji propanolu z sodem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:15:32+01:00
1. 2CH3OH + 2K --> 2CH3OK + H2
powstaje metanolan potasu i wodór
2. C3H5(OH)3 + 3NaOH ---> C3H5(ONa)3 + 3H2O
3. 2 C3H7OH + 2 Na--> 2 C3H7ONa + H2