Przetłumaczycie na angielski?

Na urodziny dostałem dużo pieniędzy od cioci. Kupiłem za to samochód wyścigowy.
1. Dlaczego Zosia płacze?
2. Czy Kasia ma papugę w klatce? Tak ,Kasia ma papugę w klatce.
3. Dlaczego dzisiaj Tomek nie dostał samochodu? Nie dostał samochodu bo był niegrzeczny.
4. Czy ja wyzdrowieje? Oczywiście że ja wyzdrowieje.
5. Czy dzisiaj twoja mama jedzie do Warszawy? Tak moja mama jedzie do Warszawy. Jedzie do cioci Ani.
6. Proszę pani czy ja dobrze rozwiązałem to zadanie? Tak Adamie bardzo dobrze rozwiązałeś to zadanie. Dostajesz piątkę.
7. Moja mama kupiła mi dzisiaj niebieskie buty. Bardzo mi się podobają. Są bardzo wygodne.
8. Pojechałam z rodzicami na narty. Bawiłam się świetnie.
9.Mój kuzyn na przyjęciu dostał czkawki. Moja ciocia poszła z nim do domu.
10. Mój pies ma na imię Dina. Jest to labrador. Jest bardzo ładnym psem.

Prosze o szybkie przetłumaczenie.

2

Odpowiedzi

2010-02-19T22:30:40+01:00
For the birthday I got much money from the auntie. I bought a racing car for it.
1. why is Zosia crying?
2. does Kasia have the parrot in the cage? Yes, Kasia has the parrot in the cage.
3. why today didn't Tomek get the car? He didn't get the car because he was rude.
4. whether I will get well? Of course that I will get well.
5. today is your mum travelling to Warsaw? This way my mum is travelling to Warsaw. He/she is going to the auntie neither.
6. do I ask for you whether I well solved this objective? So Adam very well you solved this objective. You are getting the fifth.
7. my mum bought blue shoes for me today. Very much I like them. They are very comfortable.
8. I went with parents to skis. I played great.
9.My the cousin on the party got the hiccups. My auntie went home with him.
10. my dog has to the name Dina. It is labrador. He is a very pretty dog.
2010-02-19T23:19:31+01:00
I got a lot on birthday money from my aunt. I bought this car for racing.
1. Zosia Why cry?
2. Does Kate have a parrot in a cage? Yes, Kate has a parrot in a cage.
3. Why today Tom is not got a car? Did not get the car because he was naughty.
4. Can I recover? Of course, that I will recover.
5. Is today your mom is going to Warsaw? So my mom is going to Warsaw. Neither is going to Aunt.
6. Miss well if I solved this task? So Adam very well solved this task. You get five.
7. My mom bought me today blue shoes. I very like. They are very comfortable.
8. I went skiing with his parents. I played great.
9.Mój cousin at a party got the hiccups. My aunt went with him into the house.
10. My dog's name is Dina. This is a labrador. It is a very nice dog.