Prostokąt A^B^C^D^ jest podobny do prostokąta ABCD w skali 1 i 1/3.Pole prostokata A^B^C^D^ jest równe 144 cm (kwadr.)Krótszy bok prostokąta ABCD ma długosc 6 cm.Oblicz długosci pozostałych boków tych prostokątów.

^-prim
(kwadr.-kwadratowych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T22:14:17+01:00
P A^B^C^D^= 144 cm kw.
P ABCD= X
k= 1 ¹/₃

p^= k² * P
144 = (1 ¹/₃)² * P
144 = (⁴/₃ * ⁴/₃) *P
144 = ¹⁶/₉ P
P ¹⁶/₉ = 144/: ¹⁶/₉
p= 144 * ⁹/₁₆
P= 216
P ABCD= 216 cm kw.
__________________
p= a*b
216= 6*b
6b= 216/:6
b= 36 cm
a= 6cm
b^= 36* 1¹/₃= 48cm
a^= 6* 1¹/₃ = 8 cm


odp. Boki prostokąta ABCD wynoszą 6 cm i 36 cm, a A^B^C^D^
8 cm i 48 cm.