Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T21:23:40+01:00
Pole magnetyczne jest jedną z postaci pola elektromagnetycznego. Jest to pole wytwarzane przez zmienne w czasie, pole elektryczne w szczególności przez układ poruszających się ładunków . Pole magnetyczne działa na poruszające się ładunki wytwarzając prąd elektryczny. Pole magnetyczne charakteryzuje wektory natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnetycznej B. Oddziaływanie pola magnetycznego z pojedynczym ładunkiem opisuje wzór Lorenz'a.
Dla prądu płynącego w przewodniku oddziaływanie pola magnetycznego przedstawia prawo Amperea. Pole magnetyczne wytwarzane przez obwód z prądem określa prawo Biota-Savarta. Pole magnetyczne można opisać równaniami divB=0 i rotH=j
Inaczej mówiąc pole magnetyczne jest to taka własność przestrzeni, w której na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem, wokół magnesów stałych i wokół poruszającego się ładunku.