Potrzebuje pomocy z matymatyki, mam sprawdzian w poniedziałek, i niewiem jak sobie z tymi zadaniami poradzić, proszę o pomoc.
1.Wyznacz ciąg arytmetyczny, wiedząc że a5=19, a11=43
2.Oblicz sumę ciągu arytmetycznego An=5n+2
3.Dany jest ciąg 1,7,13...Oblicz pietnasty wyraz tego ciągu.
4.Oblicz szósty wyraz ciągu geometrycznego w którym a=3,q=2
5.Zapisz ( n\2,(n\3),(n+1,n-1)
6.Oblicz na ile sposobów może ustawić się w kolejce 7 osób?
7.Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania damy jeśli losujemy 3 karty jednocześnie z tali 52 kart.
8.Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia 3 w rzucie kostką.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T00:34:03+01:00
1.Wyznacz ciąg arytmetyczny, wiedząc że a5=19, a11=43

aN=a1+(n-1)r

a5= a1+4r
a11=a1+10r

19=a1+4r
43=a1+10r

6r=24
r=4

19=a1+16
a1=3

aN=3+(n-1)4= 4n-12.Oblicz sumę ciągu arytmetycznego An=5n+2

Sn=(a1+aN)*n/2
Sn=(7+5n+2)*n/2=[5n^2+9n]/2

3.Dany jest ciąg 1,7,13...Oblicz pietnasty wyraz tego ciągu.
jest to ciąg arytmetyczny 7-1=13-7

r=7-1=6
a15=a1+(n-1)r= 1+(14)*6= 1+ 84=85

4.Oblicz szósty wyraz ciągu geometrycznego w którym a=3,q=2

aN=a1*q^(n-1)
a6=3*2^5= 3*32= 96

5.Zapisz ( n\2,(n\3),(n+1,n-1)
nie wiem o co tutaj chodzi sorrki

6.Oblicz na ile sposobów może ustawić się w kolejce 7 osób?

7!= 1*2*3*4*5*6*7= 5040

7.Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania damy jeśli losujemy 3 karty jednocześnie z tali 52 kart.
Chodzi o wylosowanie dokładnie jednej damy

(4po1)*(48po1)*(47po1)/(52 po 3)= 4*48*47/[52!/(3!*49!)]= 4*48*47/[(50*51*52)/(6)]=2256/5525= około 0,41

8.Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia 3 w rzucie kostką.

P=(1po1)/(6 po1 ) = 1/6
2010-02-20T01:12:20+01:00
Odpowiedzi na wszystkie pytania są zawarte w załączniku :)