W wyniku reakcji redukcji 12 g magnezu występującego w roli reduktora został wyparty tlen z pewnego gazowego substratu o gęstości 1,98g/cm3(w określonych warunkach ciśnienia i temp.)W wyniku reakcji otrzymano 20 g tlenku magnezu i 3g stałej czarnej substancji.Oblicz objętość gazowego substratu.

1

Odpowiedzi

2010-02-19T23:24:06+01:00
Mg + CO --> MgO + C

20g+3g=23g -> il. produktów-> zgodnie z prawem zachowania masy jest równa masie substratów( nie wydziela się gaz, więc jest spełnione)

23g-12g(m Mg) = 11g - masa redukowanego tlenku węgla

d=m/V
V=m/d
V=11g/1,98g/cm3
V=5,56cm3