Odpowiedzi

2010-02-21T21:12:31+01:00
Ochrona przeciwpożarowa:
Pożary mogą być spowodowane następującymi czynnikami:
1.Technicznym
2.Organizacyjnym
3.Ludzkim
Przyczyny pożarów w gastronomii:
1.Zły stan techniczny urządzeń elektrycznych i instalacji.
2.Przgrzanie i spalenie instalacji elektrycznej.
3.Tolerowanie prowizorek.
4.Pozostawianie bez nadzoruwłonczonych kuchenek,podgrzewaczy i innych urządzeń gastronomicznych.
5.Nieszczelność instalacji gazowej.
6.Brak ostrożności podczas palenia papierosów.
Zasady postępowania podczas akcji gaśniczej:
1.Odłączyć gaz,urządzenia spod napięcia.
2.Ewakuować ludzi.
3.Usunąć z otoczenia ogniska zapalnego wszystkie łatwopalne materiały.
4.Dotrzeć do zródła ognia środkami gaśniczymi.
5.Stłumić pożar koncentrując się na zródle ognia.